Организация

В една фирма се поддържат една или повече локации. Те могат помежду си да поръчват и изпращат пари, продукти и услуги. Във всяка локация може да съществуват един или повече складове.

С Maverick Atom сами конфигурирате адресното пространство в складовете си, за да отговаря на действителното разположение на стоката в тях.

Ако имате няколко фирми Maverick Atom ще съхранява данните, документите и потребителите за всяка една поотделно, но автоматично ще получавате документите по операциите между тях. Възможно е да се конфигурира една от тези фирми да бъде автоматично добавена за доставчик за определени продукти за другите фирми. Всички контактни лица и фирми са достъпни до всички фирми, но за всяка фирма се поддържа отделен баланс към тях.

Партньори

В списъци се съхранява информация за всички партньори на фирмата - физически лица и фирми с лесно търсене, връзки и препратки между тях. Всеки партньор може да бъде и клиент и доставчик. Освен неговите контакти могат да се добавят локации, банкови сметки, представители, сметки като клиент и като доставчик. Във всеки момент може да бъде проверен балансът на партньор, промените по него във времето, очакващите плащане сделки и всички активни документи. При необходимост позволяване на кредитен лимит или задаване на отстъпки или дори специално ценообразуване на партньор.

Документи

 • Оферти към клиенти
 • Поръчки от клиенти, към доставчици и вътрешни между локации.
 • Продажби към клиенти, доставки от външни доставчици, доставки между вътрешни локации, връщане на продажби и доставки.
 • Плащания - пълни, частични, отложени, депозити по поръчки.
 • Издаване на проформи, фактури и кредитни известия.

Продукти и услуги

 • Лесно и бързо търсене по код, категория и специфични характеристики
 • Наличност в текущата и други локации на фирмата, точна позиция в склад, цена в склад, продажна цена
 • Списък от доставчици, на каква цена, кога последно е обновена, както и условия за доставка
 • Списък от заместители на продукта, техните наличности и цени
 • Списък от поръчани продукти към доставчици и такива, подготвени за поръчка
 • Възможност за ползване на каталог от продукти

Специално за магазини за авточасти и автосервизи

На разположение е готов каталог с над 9 000 000 авточасти - оригинални и техни заместители. Каталогът се обновява постоянно.

Ценообразуване

Предлагаме гъвкави настройки за ценообразуване по категории и марки продукти, поддръжка на правила за цени на дребно или за специални категории клиенти. Лесно дефиниране на нива на отстъпки от надценката за групи клиенти. Възможно за различно оскъпяване в зависимост от сумата на базова цена на продукт. Услугите позволяват задаване на часови ставки и количество в часове за ценообразуване. Ако цена на някой продукт е зададена в друга валута при ценообразуване се взема автоматично текущия валутен курс за деня на БНБ.

Справки

Предлагаме богат набор от справки за дейността с лесно навигиране, групиране и филтриране.

Посредством връзки от една справка лесно може да се отвори друга справка - примерно от продажби по месеци с един клик може да се отворят продажби по клиенти за определен месец.

Контекстните справки могат да се отворят от всеки обект в системата - например при отворен партньор за него могат да се покажат неговите продажби за определен период от време или история на баланса по сметката му.

Сигурност

Освен с потребителско име и парола, може да се конфигурира двустъпково влизане с въвеждане на допълнителен код от мобилно приложение. Съществува функционалност за ограничаване на IP адресите, от които може да влиза определен потребител.

На потребителите се задават права за достъп в системата до фирми, локации, складове, ценови схеми, както и кредитни лимити. Следи се в реално време касовата и стоковата наличност в потребителите.

Сървърната част и базата от данни се хостнати в Microsoft Azure - облачна услуга, която отговаря на съвременните международни стандарти за сигурност. За данните се пазят резервни копия. Данните са собственост на клиента и могат да бъдат получени при поискване.

Изисквания

Maverick Atom има минимални изисквания за инсталация на клиентския софтуер - операционна система Windows 10. След първоначалната инсталация новите версии се получават автоматично. Сървърът и базата от данни, която се използва се намират в облачна услуга за наша сметка, което означава, че не се изискват никакви разходи от страна на потребителите за сървърна машина, инсталация, поддръжка и бекъп. Потребителските машини трябва да имат интернет връзка.

Софтуерът е удобен, надежден и бърз, разработен в България, изцяло на български език, съобразен със спецификите и начина на работа на фирмите в България. Позволява да бъде настроен така, че да отразява Вашия начин на работа. Поддържа се активно и често се добавят нови функционалности. Ако нещо Ви липсва, ние ще го добавим. Ако имате въпроси или нужда от помощ - ние сме тук за Вас 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.

Пишете ни за демонстрация
или безплатно тестване

Контакти

Телефон: +359 888 419 116 Адрес: гр.София, бул. Акад. Иван Евстратиев Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 2, офис 204